جهت ثبت نام در سال تحصیلی 93-94 برروی لینک مقابل کلیک نمائید : فرم ثبت نام
برنامه ثبت نام دانش آموزان پایه های اول تا چهارم (ادامه...)
مسابقه پژوهشگران جوان مدارس سمپاد (ادامه...)
خیلی مهم (ادامه...)
آئین نامه انضباطی (ادامه...)
فعال کردن امکان دریافت پیامکهای دبیرستان (ادامه...)
ادامه...
    اميررضا پاشاپور
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه چهارم از کلاس چهارم ریاضی 1 -- معدل98/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    علي پيغمبري قره باغ
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه اول - از کلاس سوم ریاضی 1 -- معدل91/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    ارکان آقاياري
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه سوم - از کلاس سوم تجربی 2 - معدل97/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    علي زيب ارزاني
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه دوم - از کلاس دوم ریاضی 1 - معدل87/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    محمد محرر
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه دوم - از کلاس دوم تجربی 2 - معدل 89/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    عليرضا مشهدي كشتيبان
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه اول - از کلاس اول 1 - معدل 98/19-نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    حامد حميدي
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه اول - از کلاس اول 2 - معدل 98/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    احمد خليلي چيليک
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه سوم - از کلاس سوم تجربی 2 - معدل97/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    حامد اشرف زاده
    عنوان رتبه : رتبه اول پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی1 -- معدل 20 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    حسين ياورزاده
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه اول - از کلاس اول 3 - معدل 97/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    محسن قنبري قلعه جوقي
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه دوم - از کلاس دوم ریاضی 1 - معدل79/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    سينا اکبري
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه چهارم از کلاس چهارم ریاضی 1 -- معدل96/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    ميرعرفان اريبي
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه سوم - از کلاس سوم تجربی 1- معدل96/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    علي الهياري ايگدير
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه سوم- از کلاس سوم ریاضی 1 -- معدل86/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    ارشيا فاضلي
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه دوم - از کلاس دوم تجربی 1 - معدل 88/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    کوهيار احمدزاده
    عنوان رتبه : رتبه دوم پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی2 -- معدل 93/19 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    اميررضا اردشيري
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی2 -- معدل 84/19 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    طه مهديان
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه سوم- از کلاس سوم ریاضی 1 -- معدل81/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    محمدمهدي نعمتي اسکوئي
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه سوم - از کلاس سوم تجربی 2 -- معدل84/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    سينا طوسي
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه دوم - از کلاس دوم تجربی 1 - معدل 85/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    امين اسدي ساريجالو
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه اول - از کلاس اول 3 - معدل 95/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    عليرضا كاظم زاده
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه چهارم از کلاس چهارم ریاضی 1 -- معدل81/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    ميرعلي ساداتي گورچين قلعه
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی2 -- معدل 65/19 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    پوريا رخسارطلب آذر
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه اول - از کلاس اول 3 - معدل 89/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    امين فتحي
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه دوم - از کلاس دوم ریاضی 1 - معدل59/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    هادي ابراهيمي وقاصلو
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه اول - از کلاس اول 3 - معدل 89/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    سپهر محمودي آذر
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه دوم - از کلاس دوم تجربی 1 - معدل 79/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    صابر باقري
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه چهارم - از کلاس سوم تجربی 1 -- معدل78/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    فرنام طالب آزاده
    عنوان رتبه : رتبه سوم پایه دوم - از کلاس دوم ریاضی 1 - معدل78/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    محمدامين نجفي
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی2 -- معدل 65/19 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    عرفان يکاني پور
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه سوم- از کلاس سوم ریاضی 1 -- معدل77/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    محمد جليلي
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه چهارم از کلاس چهارم تجربی2 -- معدل 65/19 نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
    سينا بخت آوري ممقاني
    عنوان رتبه : رتبه چهارم پایه چهارم از کلاس چهارم ریاضی 1 -- معدل56/19- نوبت اول93 -92
    دبیر/معلم مربوطه : -
 
نظر شما در باره سايت ؟
    برنامه تابستانی پایه اول
ادامه...
    شروع کلاسهای پایه اول - شنبه 14 تیر - 8 صبح
ادامه...
    تسویه پرداختهای علی الحساب شهریه
ادامه...
    رفع خطا در پیش ثبت نام
ادامه...
    کلاسهای فوق برنامه وشهریه آن
ادامه...
    کارنامه پایه های اول ودوم
کارنامه پایه های اول ودوم ، آماده تحویل به اولیای محترم می باشد. ادامه...
    شرایط ادامه تحصیل وابقای دانش آموز در مدارس سمپاد
ادامه...
    راهنمای مراحل ثبت نام
ادامه...
    پیش ثبت نام اینترنتی وچاپ گرفتن از صفحه آخر
ادامه...
    فرم پرورشی
ادامه...
    فرم تعهد انضباطی ومالی
ادامه...
    فرم رضایت نامه اولیا
ادامه...
    فرم سرویس
ادامه...
    فرم مدارک لازم برای ثبت نام
ادامه...
    سومین مسابقات ربوکاپ فرزانگان 1 تهران (فرزکاپ)
شرکت کنندگان پایه اول از دبیرستان بهشتی 1 علیرضا پارسائیان جواد قاضی عارف ولی پور ادامه...
    اسامی نفرات برتر آزمون همامنگ پیشرفت تحصیلی سمپاد
ادامه...
    رتبه های برتر کنکور92
10 نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی 1 با رتبه ی زیر 1000 در دانشگاه قبول شده اند. ادامه...
    شـماره های تماس با عـوامل اجـرایی وانجمن اولیا
ادامه...
    سایت دانش آموزان سمپادی(انجمن های ایران سمپاد)
سایتی برای بحث های علمی بین دانش آموزان سمپادی ادامه...
    برخی از وبلاگهای دانش آموزان دبیرستان
ادامه...
آرشیو اخبار ...
     معرفی
         مشخصات آموزشگاهها
         آلبوم عکس و تصاویر
         مشاهد اطلاعیه ها
         معرفی پرسنل
         مشاهده اخبار
         سایت های مفید


     آموزش
         مقالات آموزشی
         دانلود نرم افزار
         بانک سوال
         ارسال مقاله
      
      
      


     دانش آموز
         دانش آموزان موفق
         کارنامه تحصیلی
         مالی و انضباطی
         نمودار تحصیلی
         نمرات کلاسی
         آزمون ها دوره ای
      


      سایت
         ارسال نظرات
         درباره سایت
        
      
      
      


     ورود
        ورود پرسنل

        
             
      
      

تمامی حقوق این سایت نزد دبیرستان شهید بهشتی سمپاد ارومیه محفوظ میباشد